Maatschappelijke en culturele activiteiten

Dialoog/ontbijt tafel

Het ontbijt/dialoog tafel word iedere week op woensdag in Tilburg georganiseerd in samenwerking met Stichting Kennisplein en Stichting Orchidee, waarmee we het gebouw delen. Onder het genot van een heerlijke open buffet ontbijt met lekkere Turkse hapjes kunt u en/of uw gezin aansluiten bij onze dialoog/ontbijt tafel.

Tussen die tijd kunt u deelnemen. Bij een groep van meer dan 6 mensen graag aanmelden. Dit kan via e-mail. Komt u alléén of in ieder geval minder dan 6 personen is aanmelden niet verplicht maar zeker wel gewenst.

Iedereen is tussen 09:30-11:00 van harte welkom!

Ouderparticipatie
Wij bieden onze doelgroep voorlichting over verschillende onderwerpen variërend van sociaal maatschappelijke vraagstukken tot school gerelateerde onderwerpen. Door ouders te betrekken bij de school van hun kinderen stimuleren we hun maatschappelijke betrokkenheid en participatie. Ook is ouderparticipatie belangrijk om ervoor te zorgen dat de schoolbaan van kinderen succesvol zal verlopen. Dit zal ook bijdragen aan de motivatie van de kinderen waardoor zij het maximale uit zichzelf halen. Deze activiteiten worden in samenwerking met Stichting Kennisplein georganiseerd. De rol van ECCB is hierin, het verzorgen, inschakelen en betrekken van deskundigen en professionals uit het onderwijs, maatschappelijke en jeugdinstanties uit eigen netwerk. 

Culturele bijeenkomsten (Thee- of koffieavond)
Deze bijeenkomsten zijn er op gericht om mensen uit verschillende culturen bij elkaar te brengen. Dit kan in de vorm van een koffie- of theeavond zijn. Maar dit kan ook in de vorm van een fancy fair zijn.

Thema-avonden
De thema-avonden worden gehouden om voorlichting te geven en om ervaringen te delen over onderwerpen zoals sociaal maatschappelijke onderwerpen, lezingen voor jongeren, kinderopvoeding, pedagogische kwesties en onderwijs.

Gastlessen
De gastles wordt gegeven aan leerlingen uit het basis en voortgezet en hoger onderwijs. De les wordt geïntegreerd in het onderwerp ‘Mens en maatschappij’. Tijdens deze gastlessen worden de leerlingen onderwezen over brede maatschappelijke onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Hierbij kan worden gedacht aan politieke thema’s of actuele gebeurtenissen. Het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid onder scholieren is een belangrijk doel van de les ‘Mens en maatschappij’.

Workshops
Tijdens deze bijeenkomsten worden onder andere gastcolleges gegeven ter stimulering van doorstuderen jongeren, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfsturing van bijvoorbeeld vrouwen. Voor de rest worden er workshops gegeven over administratie inzichtelijk maken, huishoudelijke budgettering, aanvragen van voorzieningen, sociaalmedia en talentenworkshops. 

Begeleidingsbijeenkomst
Deze bijeenkomsten zijn in het kader van de begeleiding van coördinatoren, projectleiders, werkgroepleiders\leidsters, activiteitenbegeleiders en nieuwe geworven vrijwilligers.

Kookcursus Turkse keuken 

De Turkse keuken wordt als een van de rijkste keukens van de wereld beschouwd. Onze kookcursussen nemen u mee in deze verrukkelijke keuken en leren u verschillende Turkse gerechten voor te bereiden. Kosten zijn €50 per 4 lessen. Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact met ons opnemen. Meld je vandaag nog aan!

Hobbyactiviteiten
Naar behoefte worden er hobbyactiviteiten georganiseerd. Meestal is dit voor de doelgroep vrouwen (huisvrouwen). Hierbij kan gedacht worden aan borduurlessen en papiermarmeren (Ebru Kunst)

Seminars
Iedereen heeft in het leven behoefte aan inspiratie voor het praktisch handelen. De seminars die worden georganiseerd gaan over onderwerpen zoals gezin, opvoeding, onderwijs en levensbeschouwing. De seminars worden gegeven door deskundigen op hun vakgebied.

Bezoekvrouwen
Deze activiteit is er op gericht om vrouwen een steun in de rug te geven en om vrouwen te betrekken bij de maatschappij.

Studiereizen
Studiereizen worden meestal georganiseerd door de doelgroep studenten. De cultureel-historische studiereizen worden meestal samen met studenten van alle samenwerkende partnerinstellingen georganiseerd.

Excursies

De cultureel-historische excursies zijn met name gericht op kinderen en jongeren. Er worden ook culturele excursies georganiseerd voor de volwassenen om bekendheid te creëren met verschillende culturen.

Studentenbijeenkomsten
De studentenbijeenkomsten zijn er op gericht om ervaringen uit te delen met elkaar. Deze bijeenkomsten worden meestal verzorgd door afgestudeerden. Ook worden tijdens deze bijeenkomsten studenten die dezelfde opleiding doen gekoppeld aan elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen zij dan kennis maken met elkaar en in het vervolg elkaar bijstaan tijdens hun studie.

Sportactiviteiten
Stichting ECCB vindt het organiseren van sportactiviteiten belangrijk. Meestal wordt er maandelijks sportavond/middag georganiseerd. Hier komen de bestuursleden, de vrijwilligers, vrienden of leerlingen bijeen om gezellig te sporten. Daarnaast organiseert ECCB samen met andere instellingen jaarlijks één á twee keer zaalvoetbaltoernooien voor jongeren en volwassenen

Bezoekmannen
Nieuwe Nederlandse mannen komen vaak tegenover verschillende barrières te staan die om een specifieke aanpak vragen. Het gaat vaak om mannen met een grote taalachterstand en die daardoor moeilijk hun plek in de maatschappij weten te vinden. Ze raken geïsoleerd en functioneren niet goed in de maatschappij. De activiteiten die worden georganiseerd, zijn in het kader om deze mensen een steun in de rug te zijn.

Cursus Ebru Kunst (papiermarmeren)
De Ebru-kunst ook wel marmeren genoemd is een schildertechniek. Deze cursus wordt aangeboden voor jong en oud.

Cursus Ney
Tijdens de cursus Ney leert men het spelen van de blaasinstrument Ney.

Taalcursus
In samenwerking met Stichting Kennisplein geven vrijwilligers van ECCB al enkele jaren taallessen in Turks.