Doelstelling

De stichting heeft ten doel zoals het in de statuten zijn opgenomen:

– het begeleiden van scholieren, studenten en andere leerlingen op alle gebieden in het onderwijs en in de samenleving. Ten einde de integratie versnellen en te vergemakkelijken;

– het bevorderen van betrekkingen tussen Nieuwe Nederlanders en autochtonen op algemeen maatschappelijk en cultureel gebied;

– het onderzoeken en vaststellen van problemen onder de desbetreffende doelgroepen en het ontwikkelen van projecten om de vastgestelde problemen op te lossen;

– het uitwisselen van cultuur door het organiseren van kunstzinnige recreatieve en sportieve activiteiten;

-het zorgen voor uitzending vanuit het buitenland van personen die in het buitenland hoger onderwijs hebben genoten, opdat deze zich op hun vakgebied kunnen specialiseren en kunnen profiteren van wetenschap en techniek in Nederland en andere ontwikkelde landen;

– het oprichten van privéscholen om een bijdrage te leveren aan het onderwijs aan alle mensen , zonder onderscheid te maken naar taal, godsdienst of ras;

– het plaatsen van leerlingen, die daar behoefte aan hebben, in opvangcentra, schoolinternaten en studentenhuizen en het eventueel oprichten van zulke instellingen;

– het inlichten van Nieuwe Nederlanders over educatie, gezondheid en ontwikkelingen in de maatschappij en dergelijke door het publiceren van een krant, informatief blad enzovoorts;

-het informeren en begeleiden van en het bemiddelen tussen leerlingen in de relatie met hun school en ouders;

-het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden;

– het bevorderen van participatie, opleidingskansen, volwaardige burgerschap en integratie van Nieuwe Nederlanders gemeenschap in de Nederlandse samenleving.