Missie

Stichting Educatief en Cultureel Centrum Braban ziet het bevorderen van diversiteit om te komen tot een harmonieuze maatschappij als haar missie. Hierbij staan onderwijs en cultuur centraal als werkterrein. Onderwijsondersteuning is de kerntaak van de stichting om de positie van jongeren te verbeteren. Zij vormen namelijk de toekomstige burgers van deze maatschappij. Dit is nodig om de schoolloopbaan van jongeren optimaal te laten verlopen, zodat zij de juiste bagage hebben, maximale opleidingsniveau en studieresultaten behalen, die als fundament geldt voor een volwaardige burgerschap.