Visie

Stichting Educatief en Cultureel Centrum Brabant streeft ernaar om de dialoog, wederzijdse begrip en tolerantie tussen mensen met verschillende culturen achtergrond en overtuigingen te bevorderen door het organiseren en coördineren van verschillende onderwijs/educatie en cultuur gerelateerde activiteiten.